Spørsmål og svar2024-04-22T19:57:22+00:00

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Når noen går bort er det naturlig for de etterlatte å ha mange spørsmål om planlegging og gjennomføring av en begravelse. Vårt mål er å tilby støtte og veiledning gjennom hele prosessen. På denne siden har vi samlet de vanligste spørsmålene vi mottar, sammen med klare og hjelpsomme svar som kan lette planleggingsbyrden og gi dere litt fred i en utfordrende periode.

Hvis dere ikke finner svarene dere leter etter her, vennligst ta kontakt med oss direkte.

Hva koster en begravelse?2024-04-14T20:10:01+00:00

Kostnaden for en begravelse kan variere betydelig, avhengig av de valgene som de pårørende tar. Faktorer som valg av kiste, annonsering, blomster, produksjon av sanghefter og annet tilleggsutstyr spiller en stor rolle i å bestemme den endelige prisen.

Vårt byrå streber etter å imøtekomme alle familiers ønsker for begravelse, bisettelse, syning og avskjedsseremonier. Mens noen familier foretrekker å ikke ha en seremoni, velger andre alternative måter å organisere seremoniene på.

For mer detaljert informasjon om våre priser og for å se eksempler på kostnadene, les mer om våre priser her.

Hvor lang tid kan det gå fra dødsfall til begravelse?2024-04-18T18:04:21+00:00

I henhold til Gravplasslovens §12, skal gravlegging finne sted senest 10 virkedager etter et dødsfall. Ved kremasjon skal gravleggingen av urnen skje innen 6 måneder etter dødsfallet, mens selve kremeringen må skje innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Kan en begravelse utsettes?

Ja, det er mulig å utsette en begravelse hvis det foreligger spesielle grunner. Begravelsesbyrået eller gravferdskonsulenten kan på vegne av de etterlatte søke om utsettelse fra Kirkelig fellesråd, som er gravferdsmyndigheten i kommunen. Utsettelse kan også bli aktuelt ved forsinkelser knyttet til medisinsk eller rettslig obduksjon.

Hvem er ansvarlig for begravelsen?2024-04-18T18:11:17+00:00

Gravferdsloven sier at det kun er én person som kan være ansvarlig for gravferden.

Dersom det ikke finnes  en egen erklæring fra den avdøde, har etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge, rett til å stå ansvarlig for gravferden: ektefelle, samboer, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Man kan selv velge å gi avkall på retten til å ha ansvar for begravelsen. Retten går da videre til den neste i rekken.

Dersom ingen sørger for gravferden, vil ansvaret for gravferden falle på kommunen.

Les mer på Lovdata sine nettsider

Hvordan ordner vi med skifte og arv etter dødsfall?2024-04-18T18:17:53+00:00

Når tingretten får beskjed om et dødsfall, vil du bli kontaktet dersom du er arving. Tingretten vil så be deg deg om å velge skifteform, hvis du ønsker å overta og fordele dødsboet. Dersom du overtar, får du en skifteattest. Denne attesten gir deg fullmakt til å disponere over boet.

Her finner du informasjon om dødsfall, arv og skifte.

Vi vil også veilede deg i vår innledende samtale.

Hvordan melder jeg fra om dødsfall?2024-04-18T18:17:16+00:00

Det er ikke de pårørende som skal melde fra om dødsfall til Folkeregisteret. Det er legen som konstaterer dødsfallet, og som skriver en dødsattest. Denne dødsattesten er en slags legeerklæring om dødsfallet. Legen melder så inn dødsfallet til Folkeregisteret.

Hva sier loven om gravplasser, kremasjon og gravferd?2024-04-14T19:53:32+00:00

Gravplassloven er en norsk lov som regulerer krav til gravplasser, kremasjon, gravminner og gravferd. Loven forplikter blant annet kommunen til å legge til rette for gravplasser. Loven regulerer også vilkår for åpning av graver, størrelse på graver og krav til personer sin adferd på gravplasser. Det er kun levninger etter mennesker som kan gravlegges på offentlig gravplass.

Les mer om loven på lovdata.no

Kan man få støtte til å dekke begravelsen?2024-04-18T18:24:26+00:00

Ja, man kan få støtte fra det offentlige til å dekke begravelsen.

Gravferdsstønaden skal bidra til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden er behovsprøvd.

Les mer om gravferdsstønad og båretransport på NAV sine nettsider

Det kan også være andre måter å søke støtte til gravferden på:

  • Forsikring
  • Fagforeningsstønad
  • Loger og foreninger

 

Hva koster en begravelse?2024-04-14T20:10:01+00:00

Kostnaden for en begravelse kan variere betydelig, avhengig av de valgene som de pårørende tar. Faktorer som valg av kiste, annonsering, blomster, produksjon av sanghefter og annet tilleggsutstyr spiller en stor rolle i å bestemme den endelige prisen.

Vårt byrå streber etter å imøtekomme alle familiers ønsker for begravelse, bisettelse, syning og avskjedsseremonier. Mens noen familier foretrekker å ikke ha en seremoni, velger andre alternative måter å organisere seremoniene på.

For mer detaljert informasjon om våre priser og for å se eksempler på kostnadene, les mer om våre priser her.

Hvor lang tid kan det gå fra dødsfall til begravelse?2024-04-18T18:04:21+00:00

I henhold til Gravplasslovens §12, skal gravlegging finne sted senest 10 virkedager etter et dødsfall. Ved kremasjon skal gravleggingen av urnen skje innen 6 måneder etter dødsfallet, mens selve kremeringen må skje innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Kan en begravelse utsettes?

Ja, det er mulig å utsette en begravelse hvis det foreligger spesielle grunner. Begravelsesbyrået eller gravferdskonsulenten kan på vegne av de etterlatte søke om utsettelse fra Kirkelig fellesråd, som er gravferdsmyndigheten i kommunen. Utsettelse kan også bli aktuelt ved forsinkelser knyttet til medisinsk eller rettslig obduksjon.

Hvem er ansvarlig for begravelsen?2024-04-18T18:11:17+00:00

Gravferdsloven sier at det kun er én person som kan være ansvarlig for gravferden.

Dersom det ikke finnes  en egen erklæring fra den avdøde, har etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge, rett til å stå ansvarlig for gravferden: ektefelle, samboer, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Man kan selv velge å gi avkall på retten til å ha ansvar for begravelsen. Retten går da videre til den neste i rekken.

Dersom ingen sørger for gravferden, vil ansvaret for gravferden falle på kommunen.

Les mer på Lovdata sine nettsider

Hvordan ordner vi med skifte og arv etter dødsfall?2024-04-18T18:17:53+00:00

Når tingretten får beskjed om et dødsfall, vil du bli kontaktet dersom du er arving. Tingretten vil så be deg deg om å velge skifteform, hvis du ønsker å overta og fordele dødsboet. Dersom du overtar, får du en skifteattest. Denne attesten gir deg fullmakt til å disponere over boet.

Her finner du informasjon om dødsfall, arv og skifte.

Vi vil også veilede deg i vår innledende samtale.

Hvordan melder jeg fra om dødsfall?2024-04-18T18:17:16+00:00

Det er ikke de pårørende som skal melde fra om dødsfall til Folkeregisteret. Det er legen som konstaterer dødsfallet, og som skriver en dødsattest. Denne dødsattesten er en slags legeerklæring om dødsfallet. Legen melder så inn dødsfallet til Folkeregisteret.

Hva sier loven om gravplasser, kremasjon og gravferd?2024-04-14T19:53:32+00:00

Gravplassloven er en norsk lov som regulerer krav til gravplasser, kremasjon, gravminner og gravferd. Loven forplikter blant annet kommunen til å legge til rette for gravplasser. Loven regulerer også vilkår for åpning av graver, størrelse på graver og krav til personer sin adferd på gravplasser. Det er kun levninger etter mennesker som kan gravlegges på offentlig gravplass.

Les mer om loven på lovdata.no

Kan man få støtte til å dekke begravelsen?2024-04-18T18:24:26+00:00

Ja, man kan få støtte fra det offentlige til å dekke begravelsen.

Gravferdsstønaden skal bidra til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden er behovsprøvd.

Les mer om gravferdsstønad og båretransport på NAV sine nettsider

Det kan også være andre måter å søke støtte til gravferden på:

  • Forsikring
  • Fagforeningsstønad
  • Loger og foreninger

 

Har du spørsmål?

Dersom det er noe du ikke finner svar på, eller lurer på, ta gjerne kontakt med oss så skal vi hjelpe deg.

Om Kongsgaard begravelsesbyrå

Kongsgaard Begravelsesbyrå AS ble etablert i mai 2020 av Aase Katrine Kongsgaard Flaaten. Vi har kontorer på Notodden og i Kongsberg.

Hos Kongsgaard Begravelsesbyrå er vi pliktoppfyllende, og du som pårørende blir møtt med omtenksomhet og respekt.

Det er vår høyeste prioritet å betjene med medfølelse, vennlighet og integritet. Vi ønsker å tilby personlig og verdig gravferd for den avdøde som skal hedres og for dere etterlatte som skal leve videre.

Gå til toppen