Priser

Priser

Hos Kongsgaard tilbyr vi gravferd på dine vilkår. Dermed står dere fritt til å velge hvordan gravferden skal bli, og hvor mye den skal koste. Uansett om du ønsker en rimelig eller påkostet begravelse, vil vi sørge for at dere får en verdig avskjed.

Vi bistår med søknad om båretransport og om behovsprøvd gravferdsstønad til NAV (maksbeløp kr. 28 677,-)

Liten Seremoni

Forslag I
Avgiftspliktige priser (pris inkl MVA)

Enkel hvit kiste kr. 7599
Urne, standard fra krematoriet kr. 0
3 roser på kisten kr. 199
Programhefter 4 sider, enkel oppsett 25 stk kr. 855
Pynt og utstyr kr. 400
Annonse i lokalavisas nettavis (pris avhenger av avisens satser) kr. 1000
Minnebok kr. 799 stk
Administrasjonskostnader kr. 2100
Planleggingssamtale kr. 0
Transport kr. 2868*
Stell og nedlegg i kisten kr. 1200
Assistent i seremonien kr. 1700
Byråets avgiftsfrie honorar kr. 3300
Rådgivning av advokat, ½ time kr 0
Slette avdøde fra sosiale medier kr 0
Enkel hvit kiste kr. 7599
Urne, standard fra krematoriet kr. 0
3 roser på kisten kr. 199
Programhefter 4 sider, enkel oppsett 25 stk kr. 855
Pynt og utstyr kr. 400
Annonse i lokalavisas nettavis (pris avhenger av avisens satser) kr. 1000
Minnebok kr. 799 stk
Administrasjonskostnader kr. 2100
Planleggingssamtale kr. 0
Transport kr. 2868*
Stell og nedlegg i kisten kr. 1200
Assistent i seremonien kr. 1700
Byråets avgiftsfrie honorar kr. 3300
Rådgivning av advokat, ½ time kr 0
Slette avdøde fra sosiale medier kr 0

* Ved transport utover Navs regler for egenandel gjelder andre priser
Prisene er uten minnesamvær, gravminne og ekstra lyd/lys/bilde.
Kremasjonsavgift (Rjukan) på 6500 kr kommer eventuelt i tillegg.

Mest brukt

Forslag II
Avgiftspliktige priser (pris inkl MVA)

Klassisk hvit furukiste kr. 8890
Urne, standard fra krematoriet kr. 0
Kistedekorasjon med sløyfe inkl. frakt kr. 3850
Programhefter 4 sider med bilde 50 stk kr. 1700
Pynt og utstyr kr. 600
Annonse i lokalavisas nettavis og papirutgave (pris avhenger av avisens satser) kr. 2500
Minnebok kr. 799 stk
Administrasjonskostnader kr. 2100
Leie av lydanlegg kr. 1000
Planleggingssamtale kr. 0
Transport kr. 2868*
Stell og nedlegg i kisten kr. 1200
Assistent i seremonien kr. 2500
Byråets avgiftsfrie honorar kr. 3300
Rådgivning av advokat, ½ time kr 0,-
Slette avdøde fra sosiale medier kr 0

* Ved transport utover Navs regler for egenandel gjelder andre priser
Prisene er uten minnesamvær, gravminne og ekstra lyd/lys/bilde.
Kremasjonsavgift (Rjukan) på 6500 kr kommer eventuelt i tillegg.

Påkostet

Forslag III
Avgiftspliktige priser (pris inkl MVA)

Lilje kr. 10900
Urne, standard fra krematoriet kr. 0
Kistedekorasjon med sløyfe inkl. frakt kr. 4875
Programhefter 8 sider med bilde 50 stk kr. 2750
Pynt og utstyr kr. 600
Annonse i lokalavisas nettavis og papirutgave (pris avhenger av avisens satser) kr. 2900
Annonse i Aftenpostens nettavis og papirutgave (pris avhenger av avisens satser) kr. 4500
Minnebok kr. 799 stk
Administrasjonskostnader kr. 2100
Planleggingssamtale kr. 0
Transport kr. 2868*
Stell og nedlegg i kisten kr. 1200
Assistent i seremonien kr. 3800
Ekstra person pr time, 2 timer kr. 1700
Byråets avgiftsfrie honorar kr. 3300
Rådgivning av advokat, ½ time kr. 0
Slette avdøde fra sosiale medier kr. 0

Ingen seremoni

Avgiftspliktige priser (pris inkl MVA)

Enkel hvit kiste kr. 7599
Urne, standard fra krematoriet kr. 0
Annonse i lokalavisas nettavis (pris avhenger av avisens satser) kr. 1000
Administrasjonskostnader kr. 2100
Planleggingssamtale kr. 0
Transport kr. 2868*
Stell og nedlegg i kisten kr. 1200
Byråets avgiftsfrie honorar kr. 2500
Rådgivning av advokat, ½ time kr 0
Slette avdøde fra sosiale medier kr 0

Om Kongsgaard begravelsesbyrå

Kongsgaard Begravelsesbyrå AS ble etablert i mai 2020 av Aase Katrine Kongsgaard Flaaten. Vi har kontorer på Notodden og i Kongsberg.

Hos Kongsgaard Begravelsesbyrå er vi pliktoppfyllende, og du som pårørende blir møtt med omtenksomhet og respekt.

Det er vår høyeste prioritet å betjene med medfølelse, vennlighet og integritet. Vi ønsker å tilby personlig og verdig gravferd for den avdøde som skal hedres og for dere etterlatte som skal leve videre.