Hjelp ved dødsfall2024-04-22T19:55:30+00:00

Hjelp ved dødsfall

Hjelp ved dødsfall

 • Vi henter avdøde på dødssted; i institusjonen, i hjemmet eller ulykkesstedet
 • Vi steller avdøde
 • Vi planlegger seremonien med pårørende og gjennomfører som avtalt
 • Vi gjør avtaler med gravferdsmyndighetene
 • Vi bistår med alle typer seremonier, og gjør avtaler med forrettere
 • Vi formidler kontakt med solister og musikere til begravelsen dersom dette er ønskelig
 • Vi melder fra til offentlige etater
 • Vi formidler kontakt med Tingretten
 • Vi ordner med gravsted, eventuelt askespredning
 • Vi lager dødsannonser
 • Vi bestiller blomster til gravferden
 • Vi hjelper med eventuell søknad til NAV ved båretransport og behovsprøvd gravferdsstønad

Bestill blomster

Bestill blomster

Se minnesider

Se minnesider

Finn dødsannonse

Finn dødsannonse

Innledende samtale

Planlegging av gravferden starter med at dere kontakter oss og vi avtaler tid for samtale. Vi bistår, kommer med forslag, og legger til rette for at seremonien blir slik dere ønsker. Vi kommer gjerne hjem til dere slik at dere kan være i kjente omgivelser når vi planlegger. Vi bruker god tid og tar heller flere møter om det er behov for det.

Sentrale temaer i den innledende samtalen er:

 • Planlegge gravferden
 • Fylle ut alle nødvendige skjemaer og søknader
 • Formidle kontakt med prest eller gravferdstaler
 • Søke NAV om gravferdsstøtte og båretransport
 • Kontakte kirkevergen angående gravsted, samt tid og sted for seremonien
 • Utforme dødsannonsen og eventuelt takkeannonse, og formidle disse til avisene
 • Utforme programhefter til seremonien
 • Bestemme solosang eller solospill
 • Finne lokaler til minnesamvær
 • Planlegge blomster, båredekorasjoner og kranser
 • Valg av gravminne eller inskripsjon
 • Ta stilling til begravelse eller kremasjon, urnenedsettelse eller askespredning
 • Rådgivning om arv og skifte
 • Bistand med å få kontroll over avdødes profiler på sosiale medier

Seremonier

Mennesker har til alle tider hedret sine døde gjennom spesielle seremonier og ritualer. En begravelse fyller flere viktige funksjoner. Vi er sammen i sorgen, vi gir trøst og vi får trøst. Vi tar avskjed med den døde en aller siste gang. Vi minnes den døde og det livet vi har levd sammen her på jorden. For de nærmeste er en verdig seremoni et betydningsfullt minne å ha med seg videre.

Når noen dør, er det de etterlatte som bestemmer hvilken type seremoni som benyttes. De fleste vil velge å følge avdødes egne ønsker, men juridisk sett er det familien som bestemmer.

Den Norske kirkes seremoni2024-04-18T09:07:24+00:00

Den norske kirke følger en kristen liturgi. Presten gjennomfører skriftlesing, bønn og to-tre valgfrie salmer. Dere har rom for personlig valg av både musikk og andre kulturslag tilpasset minne om den avdøde. Presten kan være behjelpelig med å holde minnetalen eller en i familien kan gjøre det selv. Prest og organist er gratis for medlemmer av Den norske kirke. Les mer på hjemmesiden til Den norske kirke.

Andre trossamfunn2024-04-18T09:11:22+00:00

Vi medvirker til seremonier for alle kirke- og trossamfunn. Det er viktig for oss å være en god bidragsyter, og i de tilfellene seremonien eller tradisjonen er ukjent for oss, ønsker vi et nært og åpent samarbeid med de ansvarlige i de enkelte trossamfunn og religioner.

Humanistisk seremoni2024-04-18T09:08:01+00:00

Humanistisk gravferd er en seremoni som ledes av gravferdstaler fra Human-Etisk Forbund. Gravferden er uten religiøse programinnslag. Den legger vekt på humanistiske verdier. En personlig minnetale og passende musikk, dikt og lignende blir enten fremført live eller avspilt. Seremonien avholdes i et livssynsnøytralt kapell eller i et annet egnet lokale. Les mer på hjemmesiden til Human-Etisk Forbund.

Livssynsnøytral seremoni2024-04-18T09:08:38+00:00

I en livssynsåpen seremoni kan etterlatte forme seremonien akkurat som de selv ønsker. Pårørende står fritt til å velge hvem som skal lede seremonien og hvilken utforming den skal ha. Den kan holde i et livssynsnøytralt kapell, i et forsamlingslokale eller utendørs. Vi bistår i planleggingen og gjennomføringen av alle typer livssynsåpne seremonier.

Privat seremoni2024-04-18T09:09:12+00:00

De aller nærmeste er til stede og høytiden kan foregå i hjemmet, på et sykehjem eller i et lite kapell.

Ingen seremoni2024-04-18T09:09:46+00:00

Det finnes omstendigheter som gjør at dette kan være det beste valget. Vi vil allikevel råde de etterlatte til å arrangere en liten markering for å ta farvel, og for at en krevende tid kan få en avslutning. En gravferd kan være så personlig eller upersonlig som man vil. Å markere avslutningen av det livet som er levd er i de fleste tilfeller viktig uavhengig av omstendighetene rundt eller hvordan relasjonen har vært.

Begravelse eller bisettelse2024-04-18T09:06:37+00:00

I en begravelse bæres kisten ut til gravstedet av de som på forhånd har blitt bedt om å bære. Etter en liten seremoni ved graven, senkes kisten i jorden. Hvis familien har besluttet at avdøde skal bisettes, altså kremeres, avsluttes seremonien i kapellet. Noen steder blir da kisten senket ned inne i kapellet, andre steder bæres den ut av kapellet og inn i bårebilen.

Askespredning2024-04-18T08:18:54+00:00

Dersom dere mener at det var avdødes ønske å spre asken i naturen søker vi Statsforvalteren om dette. Vi kan også ta hånd om det praktiske rundt askespredningen. Dette avtaler vi nærmere i møte med dere.

Den Norske kirkes seremoni2024-04-18T09:07:24+00:00

Den norske kirke følger en kristen liturgi. Presten gjennomfører skriftlesing, bønn og to-tre valgfrie salmer. Dere har rom for personlig valg av både musikk og andre kulturslag tilpasset minne om den avdøde. Presten kan være behjelpelig med å holde minnetalen eller en i familien kan gjøre det selv. Prest og organist er gratis for medlemmer av Den norske kirke. Les mer på hjemmesiden til Den norske kirke.

Andre trossamfunn2024-04-18T09:11:22+00:00

Vi medvirker til seremonier for alle kirke- og trossamfunn. Det er viktig for oss å være en god bidragsyter, og i de tilfellene seremonien eller tradisjonen er ukjent for oss, ønsker vi et nært og åpent samarbeid med de ansvarlige i de enkelte trossamfunn og religioner.

Humanistisk seremoni2024-04-18T09:08:01+00:00

Humanistisk gravferd er en seremoni som ledes av gravferdstaler fra Human-Etisk Forbund. Gravferden er uten religiøse programinnslag. Den legger vekt på humanistiske verdier. En personlig minnetale og passende musikk, dikt og lignende blir enten fremført live eller avspilt. Seremonien avholdes i et livssynsnøytralt kapell eller i et annet egnet lokale. Les mer på hjemmesiden til Human-Etisk Forbund.

Livssynsnøytral seremoni2024-04-18T09:08:38+00:00

I en livssynsåpen seremoni kan etterlatte forme seremonien akkurat som de selv ønsker. Pårørende står fritt til å velge hvem som skal lede seremonien og hvilken utforming den skal ha. Den kan holde i et livssynsnøytralt kapell, i et forsamlingslokale eller utendørs. Vi bistår i planleggingen og gjennomføringen av alle typer livssynsåpne seremonier.

Privat seremoni2024-04-18T09:09:12+00:00

De aller nærmeste er til stede og høytiden kan foregå i hjemmet, på et sykehjem eller i et lite kapell.

Ingen seremoni2024-04-18T09:09:46+00:00

Det finnes omstendigheter som gjør at dette kan være det beste valget. Vi vil allikevel råde de etterlatte til å arrangere en liten markering for å ta farvel, og for at en krevende tid kan få en avslutning. En gravferd kan være så personlig eller upersonlig som man vil. Å markere avslutningen av det livet som er levd er i de fleste tilfeller viktig uavhengig av omstendighetene rundt eller hvordan relasjonen har vært.

Begravelse eller bisettelse2024-04-18T09:06:37+00:00

I en begravelse bæres kisten ut til gravstedet av de som på forhånd har blitt bedt om å bære. Etter en liten seremoni ved graven, senkes kisten i jorden. Hvis familien har besluttet at avdøde skal bisettes, altså kremeres, avsluttes seremonien i kapellet. Noen steder blir da kisten senket ned inne i kapellet, andre steder bæres den ut av kapellet og inn i bårebilen.

Askespredning2024-04-18T08:18:54+00:00

Dersom dere mener at det var avdødes ønske å spre asken i naturen søker vi Statsforvalteren om dette. Vi kan også ta hånd om det praktiske rundt askespredningen. Dette avtaler vi nærmere i møte med dere.

Minnesamvær

Etter begravelsesseremonien kan dere samles til et minnesamvær. Dette er en viktig del av begravelsen. Det er nå dere kan snakke med gjestene og føle deres støtte. Minnesamværet kan holdes i et forsamlingslokale, på en restaurant, hjemme, i hagen eller andre lokaler som er passende i sammenhengen. Vi hjelper dere gjerne med å ordne dette.

Juridisk bistand

Spørsmål om arv eller skifte kan oppstå etter et dødsfall. Vi har samarbeid med advokater som har testament, arv og skifte som sitt spesialområde. De vil gi dere en halv times gratis rådgivning om dere skal ha behov for det. Gi oss beskjed, så formidler vi kontakt.

Avdødes digitale liv

I disse dager ligger det mye data i form av bilder og dokumenter på datamaskiner og telefoner. Om man ikke har passordene til avdøde, kan hyggelige minner og viktig informasjon være tapt for alltid. Vi formidler kontakt med firmaer som kan bistå dere med å få tak i disse dataene.

Vi bistår dere gjerne med å få kontroll på avdødes profiler på sosiale medier, som for eksempel Facebook og Instagram.

Avsluttende samtale

Et par uker etter begravelsen kan det være nyttig med en oppfølgingssamtale med oss ​​i begravelsesbyrået. Vi oppsummerer hvordan gravferden har vært og hva som eventuelt gjenstår av praktiske gjøremål. Det er også en mulighet for å gi tilbakemelding på det du tror kan forbedres i vårt arbeid.

Om dere ikke har bestemt dere for gravminne, kan dette være noe vi diskuterer og informerer om. Hvis dere synes en telefonsamtale er nok, lar vi det være med det. Ellers avtaler vi et tidspunkt og sted som passer.

Har du behov for hjelp?

Vi hjelper deg med all planlegging og gjennomføring av gravferden

Gå til toppen