Se utvalget vårt

Trenger du hjelp? Vi er her for å hjelpe deg, ring oss, send en melding eller e-post.

 • Hva koster en begravelse?

  Kostnaden for en begravelse kan variere betydelig, avhengig av de valgene som de pårørende tar. Faktorer som […]

 • Hvor lang tid kan det gå fra dødsfall til begravelse?

  I henhold til Gravplasslovens §12, skal gravlegging finne sted senest 10 virkedager etter et dødsfall. Ved kremasjon […]

 • Hvem er ansvarlig for begravelsen?

  Gravferdsloven sier at det kun er én person som kan være ansvarlig for gravferden.

  Dersom det ikke finnes  […]

 • Hvordan ordner vi med skifte og arv etter dødsfall?

  Når tingretten får beskjed om et dødsfall, vil du bli kontaktet dersom du er arving. Tingretten vil […]

 • Hvordan melder jeg fra om dødsfall?

  Det er ikke de pårørende som skal melde fra om dødsfall til Folkeregisteret. Det er legen som […]

 • Hva sier loven om gravplasser, kremasjon og gravferd?

  Gravplassloven er en norsk lov som regulerer krav til gravplasser, kremasjon, gravminner og gravferd. Loven forplikter blant […]

 • Kan man få støtte til å dekke begravelsen?

  Ja, man kan få støtte fra det offentlige til å dekke begravelsen.

  Gravferdsstønaden skal bidra til å dekke […]

Om Kongsgaard begravelsesbyrå

Kongsgaard Begravelsesbyrå AS ble etablert i mai 2020 av Aase Katrine Kongsgaard Flaaten. Vi har kontorer på Notodden og i Kongsberg.

Hos Kongsgaard Begravelsesbyrå er vi pliktoppfyllende, og du som pårørende blir møtt med omtenksomhet og respekt.

Det er vår høyeste prioritet å betjene med medfølelse, vennlighet og integritet. Vi ønsker å tilby personlig og verdig gravferd for den avdøde som skal hedres og for dere etterlatte som skal leve videre.